• سایر
  • امسال تکرار نخواهد شد
امسال تکرار نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امسال تکرار نخواهد شد

امسال تکرار نخواهد شد
دارن هاردی

گام اول
چرا ، بسیار مهم تر از چگونه است !
مهم تر از این که بدانید )) چگونه (( باید یک کار را انجام دهید ، این است که )) چرا (( باید آن کار را انجام
دهید . اگر به اندازه کافی دلیلی برای چرایی انجام دادن کاری وجود نداشته باشد ، آن گاه علاقه ای هم
برای استقامت در چگونگی انجام دادن آن نیز وجود نخواهد داشت . شما با دانستن دو مهارت خاص به
موفقت های زیادی دست پیدا می کنید :
.۱قدرت برنامه ریزی
.۲متعهد ماندن به اهداف بزرگ
دو صفت متداول افراد فوق العاده موفق ، سریع و چابک بودن است . در همه ی آن ها این ویژگی مشترک
است . دو استراتژی مشترکی که در بین تمام این افراد وجود دارد عبارت است از :
.۱تعهد راسخ و ثابت در روند یادگیری دارند .
.۲اهداف واضح مکتوب دارند و از قبل برای رسیدن به آن ها برنامه ریزی کرده اند .
اگر می دانستید که اختصاص چند ساعت باعث می شود ، ۱۰برابر چیزی که تا کنون نتیجه گرفته اید ،
نتیجه بگیرید و اگر می دانستید ، نتیجه ای که تا کنون رقبایتان با نوشتن اهدافشان بر روی کاغذ گرفته اند،
۱۰برابر بیشتر از شما است ، آیا این کار را انجام نمی دادید ؟ پاسخ آسان است ؛ اما گفتن آن از انجام
دادنش آسان تر خواهد بود .
عوامل کشنده سرعت
به شما یاد خواهم داد که می توانید به پتانسیل بزرگ و با ارزش درونی تان بیش از دیگران دسترسی داشته
باشید و در یک سال از زندگی تان بسیار بیشتر از آن چیزی که دیگران در زمان مشابه به دست می آورند ،
آن چه را می خواهید کسب کنید .
بسیاری از مردم را دیده ام که با هوش متوسط ، افراد با هوش بالا را در راستای پیشبرد اهداف خود ،
استخدام کرده اند . این مسیر را فراموش نکنید ؛ حتی یک نابغه در کشورهای پیشرفته ، بدون نقشه راه
نابود خواهد شد ، اما یک فرد کند ذهن و با اراده با داشتن مسیر و نقشه راه مشخص ، سریع تر به هدف و
مقصد خواهد رسید . نیاز دارید تا یک نقشه داشته باشید که به شما بگوید می خواهید به کجا بروید .

زمانی که اغلب مردم توجه خود را به آن چیزی که هم اکنون دارند ، متمرکز می کنند و یا چشم انداز و
مسیر خود را به صورت روزانه معین می کنند ، دچار انحراف می شوند . تنها زمانی که برای خود یک هدف
در افق و دور دست قرار دهید ، می توانید با سرعت و در مسیر مستقیم به سوی هدفتان حرکت کنید . به
پیش بروید و از مسیر خود منحرف نشوید .
تنظیم یک هدف مناسب شما را در یک قایق تندرو و سریع السیر قرار خواهد داد . مستقیم و بدون انحراف
به سوی هدف خود خواهید رفت . با سرعت تمام به هدف بزرگی که برای خود انتخاب کرده اید خواهید
رسید .
قدرت سرکش درون خود را کشف کنید
آیا در گذشته برای رسیدن به یک هدف شکست خورده اید ؟ هم اکنون به شما کمک می کنم تا قدرت
شکست ناپذیر درونی خود را کشف کنید . این )) قدرت اراده (( شما نیست ، بلکه این )) قدرت چرایی ((
تان برای انجام دادن کارها است . این قدرت کمک خواهد کرد تا کوه ها را پشت سر بگذارید ، از میان
اقیانوس ها شناکنان عبور کنید و از میان آتش بگذرید تا به هدف تان برسید .
اهداف بزرگ خود را به اجزای کوچک تر تقسیم کرده ، سپس برای دستیابی به آن ها تلاش کنید . این یک
مسیر ساده و روشن برای دستیابی به اهداف بزرگ است .
شما برای انجام دادن کاری زمانی که دلیل تان به اندازه کافی بزرگ باشد ، قادر به انجام هر کاری هستید .
کسی که )) چرایی (( کامل و مشخص دارد ، چشم انداز روشنی را مقابل خود ترسیم می کند . قطعاَ همین
)) چرایی (( انجام هر کاری ، بهترین راهکار برای )) چگونگی (( انجام آن را نیز در مقابلش قرار خواهد داد .
این بخش از بازی را بارها و بارها دیده ایم . این چیزی است که دستاوردهای فوق العاده را با خود به ارمغان
خواهد آورد .
)) کسی که در زندگی اش * چرایی * برای انجام دادن دارد ، می تواند از پس
هر * چگونگی * برآید (.( نیچه
چگونه با هدف گذاری موفق شوید ؟
وقتی هدف هایتان را مشخص می کنید ، به ذهن خود این فرصت را می دهید که به آن فکری کنید . به
ذهن تان چند جفت چشم می دهید که انسان ها ، شرایط ، گفتگو ها و ایده ها ی جدید را ببیند . به این
صورت دنیای بیرون تان با دنیای درون تان که همان هدف تان است ، منطبق می شود . پس از این که

هدفتان را مشخص کردید ، چطور چیز هایی که می بینید ، ایده ها و تجاربی که در اطراف تان وجود دارد ،
وارد زندگی تان کنید ؟
گام دوم
بازبینی سالانه
راه حل این است ؛ از پیروزی ها و شکست های قبلی خود درس بگیرید .
)) کسانی که قادر نباشند از تاریخ تجربه کسب کنند ، محکوم به تکرار آن هستند . ((
جرج سانتایانا
چرا اغلب هدف گذاری ها شکست می خورند ؟
.۱فقط آرزوی رسیدن به هدفی را داشتن
.۲نا مشخص بودن اهداف
.۳فقط و فقط حرف
.۴بسط ندادن ) نداشتن دستورها و راه های مخصوص خود (
.۵نداشتن پشتوانه
باید یاد بگیرید که چطور موفقیت ها شکست هایتان را بررسی کنید .
)) برنامه ریزی کن ، اقدام کن ، بازنگری کن و اصلاح کن . ((
درس گرفتن از زندگی بسیار مهم است در غیر این صورت شما مجبور خواهید بود همان تجربیات را تکرار
کنید . هر چقدر این اشتباهات را تکرار کنید ، تاوان سنگین تری خواهید داد . هنر است که همان دفعه اول
از اشتباهات تان درس بگیرید .
اول باید طرح ریزی و هدف هایتان را مشخص کنید . سپس آن برنامه را انجام دهید و در گام بعدی که
بازبینی است ، ببینید چقدر خوب عمل کرده اید . این گام ، موفقیت هایتان و برد و باخت هایتان را برآورد
می کند . در آخر نیز اصلاحات لازم را برای پیشرفت کردن انجام دهید .
)) دیوانگی این است که کاری را مدام انجام بدهیم و هر بار انتظار نتیجه متفاوتی داشته
باشیم ((. آلبرت انیشتین

وقتی می خواهید عملکرد سال قبل خود را بسنجید ، به ۱۰نمونه از بهترین اتفاقاتی که در سال پیش برای
شما و خانواده تان افتاده است ، فکر کنید . به چیزهایی مثل خانه خریدن ، بچه دار شدن یا ترفیع گرفتن
بیندیشید .
حال بیایید یه موفقیت هایتان فکر کنید . درس هایی که گرفته اید یا به عاقلانه ترین تصمیم هایی که در
سال پیش گرفته اید بیندیشید .
اگر این قدم را برندارید ، ممکن است هیچ وقت نفهمید در مسیر اشتباه گام بر می دارید . البته زمانی که
وقت زیادی گذاشته اید و منابع زیادی را صرف کرده اید و دیگر فرصتی برای شما باقی نمانده است ، متوجه
مسیر اشتباه خود خواهید شد .
گام سوم
اصل داشته ها
))برای داشته هایتان شکرگزار باشید تا بیشتر به شما برسد . اگر مدام روی نداشته هایتان
متمرکز شوید ، هیچ وقت قانع نمی شوید .((
اپرا وینفری
به جز موارد زیر هیچ طرز فکری وجود ندارد که بتواند زندگی شما را تغییر بدهد .
۰ثروت به دست بیاورید .
۰سلامتی تان را تقویت کنید .
۰استعدادهایتان را کشف کنید .
۰علاقه های ماندگار در زندگی تان ایجاد کنید .
۰شادی بیافرینید .
یک طرز فکر وجود دارد که زندگی تان را به طور کلی تغییر می دهد . آن طرز فکر حق شناسی و
سپاسگذاری است . توجه کردن به چیزهایی که دارید ، گام مهمی به سمت رسیدن به اهداف تان است .
فرمول فرآیند خلق کردن
در زندگی همان چیزی را دریافت می کنیم که آن را خلق نموده ایم .
ورودی = طرز فکر
= انتظارات = خلق کردن
= نتایج زندگی
چه چیزی برنامه خلاقیت ما را می سازد ؟
این انتظارات ما است که به خلاقیت ما جهت می دهد . )) احساس نیاز است که باعث می شود چیزی خلق
شود (( پس این انتظارات ما است که تعیین می کند در زندگی خود به کجا خواهیم رسید .
این طرز تفکر ما است که انتظارات ما را ایجاد می کند . به هر چیزی که فکر می کنیم ، به یک انتظار
تبدیل می شود . خوب یا بد تفکرات مان تأثیر به سزایی بر زندگی ما دارند .

جلوگیری از اشتباه فاحش
فکر زندگی که خواستارش هستید ، باعث می شود به زندگی که ندارید ، فکر کنید . دایم بر مواردی متمرکز
می شوید که ندارید . دائم فکرتان سمت موفقیت هایی است که هنوز کسب نکرده اید . در حالی که شما
باید دیدی از راهی که می خواهید بروید و آن چه دوست دارید شوید داشته باشید . باید به چیزهایی که
دارید متمرکز شوید . ذهن تان باید بر روی دارایی هایتان باز باشد . اگر به داشته هایمان فکر کنیم ، می
توانیم تمام تفکرات منفی را از خود برهانیم . این باعث می شود ذهن ما با افکار مثبت درگیر شود .
قدردانی یک انتخاب است
قدردانی در صورتی که بارها تکرار شود می تواند تبدیل به عادت شود . با تمرین مستمر ، قدردانی می تواند
موفقیت ، سلامت و خوشبختی را تضمین کند . برای این که گامی به سمت جلو بردارید ، باید همیشه
قدردان گام هایی که قبلاَ برداشته اید ، باشید .
برای این کار
ھمیشھ بھ چیزھایی کھ دارید ، فکر کنید . این طرز فکر باعث می شود اتفاقات خوب
بیشتری برای شما رخ بدھد . در واقع زندگی بیرونی شما بازتابی از زندگی درونی و طرز تفکرتان
است .
گاھی انسان ھا آن قدر تمرکزشان بر روی اھدافشان است کھ سایر مواردی کھ دارند را فراموش می
کنند . اگر این کار را کنید و قدر چیزھایی کھ دارید ، بدانید ؛ بھ جای ایت کھ دایم بھ نداشتھ ھایتان و
شکست ھایتان فکر کنید ، بھ آسانی می توانید بر اھداف امکان پذیری کھ می توانید بھ آن ھا دست
یابید ، متمرکز شوید . با این دید مثبت می توانید با آغوش باز با آینده و اتفاقات خوبی کھ در راه
است، رو بھ رو شوید .
گام چھارم
نمودار تعادل شما
تشخیص عدم تعادل در زندگی
اغلب انسان ھا در زمینھ ای فوق موفق ھستند ، اما در سایر بخش ھای زندگی برای خود یک فاجعھ
محسوب می شوند . در واقع تلاش شان برای موفق شدن در زمینھ ای باعث ایجاد یک عدم تعادل و
ناھماھنگی بین سایر وجوه زندگی شان شده است .
ابتدا کشف کنید کھ چھ نوع زندگی را می خواھید ؟ قصد دارید در چھ محلی زندگی کنید ؟ دوست
دارید چھ آدم ھایی کنارتان باشند ؟ دوست دارید بھ کجا سفر کنید ؟ می خواھید محل کارتان چطور
محیطی باشد ؟ دوست دارید چھ لباسی بھ تن کنید ؟ این سوالات را از خودتان بپرسید . سپس برنامھ
تجاری و شغلی خود را بر اساس آن طرح ریزی کنید .
کاری کنید برنامھ شغلی تان با برنامھ زندگی تان تداخلی نداشتھ باشد .
)) زندگی بدون تعادل ، روابط تان را با دیگران خراب می کند ، سلامتی شما را می
گیرد و اعتقادات تان را سلب می کند . زندگی بدون تعادل بھ قیمت از دست دادن دارایی
ھا و در نھایت خوشبختی تان تمام می شود . پس چیزھایی در زندگی خود پیدا کنید کھ
در ھمھ وجوه زندگی بھ شما انگیزه بدھد . موفقیت تان بھ ھمین امر بستگی دارد .((
جیم ران
١٠نکتھ برای ھدف گذاری
.١فقط و فقط بھ رویاھایتان فکر نکنید ؛ بھ آن جامھ عمل بپوشانید
)) برنامھ ھایتان را بنویسید … این کار بھ افکار و خواستھ ھای نا منظم تان پایھ و اساس
درستی می بخشد ((
.٢برای لحظھ ای واقعیت را رھا کنید
وانمود کنید ھمھ چیز یک بازی است و قوه تخیل خود را رھا کنید . بگذارید خود درونی تان مدتی
خودش را نشان بدھد ، سرکوبش نکنید . بھ این فکر کنید کھ اگر ھمھ منابع و قدرت ھای عالم را
داشتید ، چھ کاری می کردید ؟ دوست داشتید بھ چھ چیزھایی می رسیدید .
ھیچگاه توانایی ھای خود را پیشداوری نکنید. بگذارید تخیلات تان کمی پرسھ بزنند . اگر ھمین الآن
یک غول چراغ جادو بیاید و برای شما امکان رسیدن بھ ده آرزو را فراھم کند ، چھ می کنید.
.٣ھمیشھ برای ھدف ھای بزرگ تلاش کنید
)) اگر ذھن تان بتواند چیزی را باور کند ، پس می توانید بھ آن برسید. ((

ذھن تان بھ این فکر نمی کند کھ ھدف ھای شما کوچک است یا بزرگ ، شاید باورتان نشود کھ
رسیدن بھ ھدف ھای بزرگ ، بھ اندازه ھدف ھای کوچک از شما وقت و انرژی می گیرد . پس پیش
بھ سوی ھدف ھای بزرگ.
)) ھدف ھایتان را کوچک انتخاب نکنید . اگر بھ ھدفھای بزرگ احساس نیاز نکنید ،
انسان بزرگی نخواھید شد. ((
جیم ران
.۴بادید مثبت صحبت کنید
درباره ی چیزی کھ می خواھد بھ آن برسید صحبت کنید ؛ نھ چیزی کھ از آن فرار می کنید .
مثلاَ نگویید : )) من می خواھم ۵کیلو وزن کم کنم. (( بگویید: )) من تا یک ماه دیگر بھ وزن ایده
آلم خواھم رسید ((
.۵جملات تان را با )) من ھستم (( شروع کنید
نگویید : )) می خواھم یک میلیونر شوم . (( چون ذھن شما روی مسیر رسیدن بھ آن ھدف تمرکز
می کند ، نھ خود میلیونر شدن . بگوییید : )) من تا پنج سال دیگر میلیونر می شوم. ((
.۶درباره ی اھداف تان اطمینان پیدا کنید
اجازه ندھید ھمکاران تان ، خانواده یا جامعھ ای کھ در آن فعالیت می کنید ، ایده آل ھایشان را بھ شما
تحمیل کنند .
)) خطرناک ترین واقعھ برای اغلب ما این نیست کھ چون اھداف مان خیلی بزرگ
ھستند ، بھ آن ھا نمی رسیم . بلکھ خطرناک ترین واقعھ این است کھ بھ ھدف ھای
کوچک مان نرسیم. ((
میکل آنژ
.٧مطمئن شوید اھداف تان با ارزش ھایتان تناقضی نداشتھ باشد
برخی ھدف ھا ارزش پیگیری ندارند . باید مطمئن شوید کھ ارزش ھایتان را بھ خاطر مسئولیتی زیر
پا نگذارید. در واقع ھدف ھایتان باید با ارزش ھا و استانداردھای شما ھمخوانی داشتھ باشند. اگر این
طور نباشد ، بھ زودی خواھید دید کھ علاقھ خود را بھ آن ھدف از دست خواھید داد .
.٨از جنگیدن ھراس نداشتھ باشید
بھترین روز زندگی روزی است کھ جنگ و مبارزه ات را پیدا کنی. با دست کشیدن از مبارزه ھمھ
ما تبدیل بھ انسان ھای تنبل ، چاق و بی تحرک می شویم کھ ھدف ، اشتیاق و توان خود را از دست
داده اند .
ھر کسی بھ یک حریف نیرومند و با ارزش نیاز دارد . در مورد آن فکر کنید :
٠بتمن شخصی مثل جوکر را داشت .

٠داود ، جالوت را داشت .
٠اپل ، مایکروسافت را داشت و این روزھا ، مایکروسافت اپل را دارد .
٠راکر ، آپلو کرید را داشت .
یک حریف خوب دلیلی برای مبارزه است . شما را وادار می کند بھ اعماق وجودتان سر بزنید و
مھارت ھا ، استعداد ھا و قابلیت ھای خود را تا حد ممکن قوی کنید . مبارزه ، شخصیت تان را بھ
چالش می کشد و بھ شما انگیزه می دھد. چھ چیزھایی در زندگی شما ارزش مبارزه دارند ؟
مبارزه گر خودتان را پیدا کنید . بگذارید این دشمن خون شما را بھ جوش آورد . اجازه دھید ، باعث
شود تا جایی کھ می توانید با آن بجنگید .
.٩باورھایی کھ محدودتان می کند ، رھا کنید
یک داستان برایتان تعریف می کنم . خانواده ای تولھ سگ کوچک شان را ھمیشھ با یک طناب ھشت
متری بھ درختی می بستند . سگ وقتی بزرگ شده بود ، دیگر می دانست تا چھ فاصلھ ای می تواند
از درخت دور شود. بزرگتر کھ شد ، آن خانواده تصمیم گرفتند کھ آزادش کنند ، اما فقط طناب را لز
درخت باز کردند و قلاده ھنوز بھ گردن سگ بود. آن ھا فکر می کردند سگ دیگر خوشحال و آزاد
شروع بھ دویدن می کند ، اما او فقط تا ھمان ھشت متر رفت و بعد ایستاد. آن سگ دیگر آزاد شده
بود ، اما ھنوز خودش متوجھ این موضوع نشده بود.
.١٠نترسید
از خودمان می پرسیم ، ما کھ ھستیم کھ بخواھیم با ھوش ، مستعد و شاھکار باشیم ؟ این کار درستی
نیست کھ ما خودمان را کوچک نشان دھیم تا دیگران احساس ضعف نکنند. ھمھ باید بدرخشیم. ھمھ
بھ دنیا آمده ایم کھ زیبایی و عظمت خدایی کھ درون ما جریان دارد را بھ دیگران نشان دھیم. نھ اینکھ
فقط در بعضی ھا این توانایی باشد. در ھمھ انسان ھا این توانایی وجود دارد. وقتی ما نور و
روشنایی وجود خود را بھ دیگران نشان می دھیم ، بھ دیگران ھم این اجازه را می دھیم کھ ھمین کار
را انجام دھند. وقتی ما از ترس ھای خودمان رھا شویم ، حضورمان بھ صورت خودکار دیگران را
آزاد می کند.

گام پنجم
نقشھ بزرگ
بررسی اھداف : آیا اھدافتان ھوشمند است ؟
خاص بودن
یک ھدف خاص، ھدفی است کھ بھ خوبی تعریف شده باشد، ھدفی کھ برای ھمھ روشن و آشکار
باشد.
مثال :
ھدف غیر خاص :
خلاصی از بدھی )مقروض نباشم(
ھدف خاص : پول موجود در کارت اعتباری خود را تقسیم کرده و ٢٧٠٠٠دلار برای قبوض و
٣٣٠٠٠دلار را برای پرداخت وام دانشجویی کنار بگذارم.
قابل اندازه گیری بودن
زمانی است کھ اھداف خود را سنجیده و بتوانید دریافتی ھای خود از آن را اندازه بگیرید. سنجش
پیشرفت، شما را آگاه می سازد و در راه رسیدن بھ زمان بندی کمکتان می کند.
از طریق آن، شادی و لذت دستیابی بھ ھدفتان را تجربھ خواھید کرد .
مثال :
ھدف غیر قابل اندازه گیری:
خوش اندام شدن
قابل اندازه گیری: کم کردن ٢۵پوند وزن، روزی ۵مایل دویدن .
اھداف خود را قابل اندازه گیری تنظیم کنید.
قابل دسترسی بودن
زمان آن رسیده است تا از خواب شیرین بیدار شده و بھ واقعیت بپردازید . اھداف شما باید بھ گونھ
ای انتخاب شوند کھ شما را بھ سمت بھتر و سریعتر شدن از آن چھ بوده اید، سوق دھد. شما دویت
ندارید کھ اھداف غیر قابل تحقق، شما را ناتوان و ضعیف جلوه دھد، حتی اگر در بھترین و آماده
ترین حالت خود باشید. ھرگز برای تحقق اھداف متکی بر شانس نباشید
، بھ منظور فعالیت در سطح
جھانی، چھ کاری می توان انجام داد؟ اھداف خود را قابل دسترس انتخاب کنید.
مرتبط بودن
این عامل یکی از مھمترین معیارھای شما است. آیا ھدفی را کھ انتخاب کرده اید با ارزش ھای
درونی تان ھم خوانی دارد؟ آیا این اھداف با شما و چیزھایی کھ در زندگی برایتان مھم است؛ تطابق
دارد؟ آیا ھدفتان با آن ذھنیتی کھ برای آینده خود دارید، ھماھنگ است؟ ھدف ھایتان باید در جھتی

باشد کھ بتوانید استعدادھا و توانایی ھایتان را بر روی آن متمرکز کنید. اھداف تان را مرتبط با
ارزش ھایتان انتخاب کنید.
حساس بھ زمان
ذھن شما جسم تان را آماده می کند تا بھ درستی؛ بھ ضرب الاجل ھایی کھ برای خودتان تنظیم کرده
اید، پاسخ دھید. این ضرب الاجل ھا باعث ایجاد چالش می شوند و شما بھ صورت ذاتی بھ آن پاسخ
می دھید. در تمام مسابقات ورزشی ھر چھ بھ زمان پایانی نزدیک تر می شویم؛تنش ھا ھم بیشتر می
شود. اغلب آخرین دقایق ھر بازی پر از تنش و تحرک است. پس ھدف ھایتان را طوری انتخاب کنید
کھ بھ زمان حساس باشند .
بررسی اھداف: آیا ھدف ھای شما تعادل دارند؟
اکنون بھ گذشتھ برگردید و اھداف زندگی خود را بررسی کنید. مطمئن شوید کھ آن ھا کاملاَ متعادل
اند و ابعاد مختلف زندگی شما را پوشش می دھند. ھدف نھایی ھر انسانی موفقیت در زندگی است.
برای ھمھ ما در ھمھ بخش ھای زندگی بھ ھمین شکل است. ھدف ھای شما درست مثل نقشھ ای است
َکھ جھت زندگی را تعیین می کند. قبل از اینکھ در این مسیر قدم بگذارید، فکر کنید و ببینید کھ دقیقا
بھ کجا می روید. خیلی از انسان ھا تمام توجھ خود را بر روی یک بخش از زندگی شان می گذارند.
غافل از این کھ در حال فنا کردن بخش ھای دیگر زندگی ھستند.
ھمیشھ ببینید برای رسیدن بھ ھدفی کھ انتخاب کرده اید، چھ بھایی را می پردازید. بعضی اھداف
بھایشان بسیار گزاف است. احتمال دارد بھای پرداخت شده درست زمانی بھ چشم بیاید مھ دیکر دیر
شده باشد.
سعی کنید ھدف ھایتان را طوری انتخاب کنید کھ ھماھنگی خوبی بین آن ھا وجود داشتھ باشد. سعی
کنید بھ ھمھ جنبھ ھای زندگی خود بھا دھید. موفقیت واقعی در خانھ و محل کار زمانی اتفاق می افتد
کھ در ھر سھ بخش اصلی وجودتان یعنی جسم، ذھن و روح تان احساس موفقیت کنید.

گام ششم
عامل جادویی برای رسیدن بھ ھدف
عاملی است که موجب تحقق هدف های تعیین شده می گردد. معیاری است که بیشتر به چگونگی محقق
شدن هدف ها می پردازد تا چگونگی انتخاب آن ها.
دلیل همه مشکلات تان و راه حل آن ها
وقتی از کسی می پرسم می خواهی چگونه موفق شوی در جواب شنیدم که ))می خواهم بیشتر پول در
آورم(( یا ))ازدواجم ناموفق بوده است ، می خواهم این را درست کنم(( یا ))می خواهم وزن کم کنم((
اما همه این ها علائم یک مشکل هستند. علت آن مشکل هم خود شمایید. وقتی برای هدفی تلاش می کنید
فقط خودتان می توانید به خوبی آن را درک کنید. فارغ از این که چه چیزی را می خواهید تغییر دهید،
شما هیچ وقط به تغییری ماندگار نمی رسید؛ مگر این که خودتان را تغییر دهید. وقتی خودتان را تغییر
دادید، همه چیز در اطراف تان تغییر کرده و بهبود می یابد.
عامل ))شخص شما((
وقتی مسئله محقق شدن هدف مطرح می شود؛ اهداف تان نیستند که باید رویشان کار شود، بلکه شما
هستید که باید روی خودتان کار کنید .
دانستن این مسئله بسیار مهم است. باید بدانید که در زندگی، آن چیزی که می خواهید، به دست نمی
آورید؛ بلکه آن طور که هستید، در زندگی به موفقیت می رسید. شما همان میزان موفقیت نصیب تان می
شود که لایقش هستید؛ اما طبیعت انسان این طور است که دائم به نتیجه ها توجه دارد، نه دلایل آن ها.
این مهم ترین مفهومی است که باید درک کنید. ثروت، ازدواج، پول، تخصص و … مشکل نیست، مشکل خود
شما هستید.
این واقعیت زندگی ماست. اگر برای خودتان ارزش زیادی قائل نباشید، یعنی نقطه کارتان پایین است و اگر
ارزش تان نزد خودتان زیاد باشد، یعنی نقطه کارتان بالا است. هیچ وقت پول بیشتری نسبت به نقطه کارتان
کسب نمی کنید. در ارتباطات نیز همین طور است. نقطه کارتان به ارزشی که برای خودتان قائل هستید،
بستگی دارد.
اگر روابط، ثروت یا سلامت تان ناگهان خیلی خوب شود، ترموستات شما را پایین می کشد. روان شناسان به
این رفتار خود تخریبی می گویند. تا به حال شده است که در رابطه ای فقط به این دلیل که همه چیز

خیلی خوب پیش می رود، احساس ناراحتی کنید؟ به دنبال عیبی در آن فرد هستید، چون باور ندارید در
این فرد عشق و شادی واقعی اتفاق بیفتد.
))اگر شما یک میلیون دلار ببرید، باز هم اولین کاری که باید انجام دهید، میلیونر شدن
است((. جیم ران
کلید ارتقاء نقطه کار شما، خود ارزسمندی، عزت نفس، نقشه ذهنی و نگرش تان است. در واقع کلید ارتقاء
نقطه کار شما شخصیت تان است. وقتی نقطه کار شما بالا برود، هر چیزی در زندگی تان وجود دارد با آن
ارتقاء می یابد.
اگر می خواهید بیشتر داشته باشید، باید بیشتر باشید. موفقیت، انجام یک برنامه نیست. تبدیل شدن به یک
برنامه است. کاری که انجام می دهید، اهدافی که دنبال می کنید، همه و همه از شما فاصله می گیرند.دقیقاَ
مثل دنبال کردن پروانه است.
موفقیت چیزی است که توسط شخصیت تان آن را جذب می کنید . باید با تمام وجود، جزیی از برنامه
باشید. این که برنامه هایتان جزیی از شما باشند، اصلاَ درست نیست.
برای بهتر شدن اوضاع، باید خودتان را تغییر بدهید. وقتی تغییر می کنید، همه چیز برایتان تغییر می کند.
برای اینکه همه چیز بهتر شود، شما هم باید بهتر شوید. جیم ران
قبل از این که بتوانید چیزی را داشته باشید، باید کارهایی را انجام دهید و قبل از این که بتوانید کاری را
انجام دهید، باید صفاتی را داشته باشید. آیا آماده اید فردی شوید که می تواند به هدفهایش برسد؟
)) برای رسیدن به چیزی که قبلاَ هیچ وقت آن را نداشته اید، باید آن کسی شوید که هیچ گاه
نبوده اید ((
لس براون

گام هفتم
برنامه ی کاری شما
تفاوت بین رویا و هدف در پیاده سازی )اجرا(، نوشتن و ایجاد طرح اقدام برای دستیابی به هدف است. حالا
وقت آن است که برنامه کاری خود را بنویسید.
.۱جدول زمانی خود را محاسبه کنید
ببینید به چقدر زمان نیاز دارید تا به آنجا برسید؟
.۲مسیرتان را ترسیم کنید
هزاران راه برای رسیدن به مقصد وجود دارد. کدام را انتخاب می کنید؟ چه نقاط پیشرفتی در این راه وجود
دارد که باید به آن ها برسید؟ چطور می خواهید به آن ها دست پیدا کنید؟ چقدر زمان نیاز دارید تا به هر
یک از این نقاط برسید؟
.۳همسفرانتان چه کسانی هستند؟
همسرتان، فرزندان یا والدین ؟ مهمترین موضوع این است، کسانی که در این مسیر همراهتان هستند، با
نقشه شما موافق باشند.
.۴به چه کسانی نیاز دارید؟
آیا به کسی نیاز دارید که راه را نشان بدهد؟ آیا به کسی نیازمندید که نقشه مسیر را مجدد بررسی کند؟
بدانید به کمک چه کسانی نیاز دارید تا بتوانید به اهدافتان برسید.
.۵چه تحقیقاتی لازم است؟
آیا لازم است تحقیقی بر روی مقصد مورد نظرتان نجام دهید؟ برای این که نقشه خود را کامل کنید و به
اهدافتان برسید، به چه اطلاعات اضافه ای نیاز دارید که باید از اطراف تان جمع آوری کنید؟
.۶چه منابعی نیاز دارید؟
خودرو، خوراک، سوخت، دوربین و هر چیزی که از زمان شروع حرکت تا وقتی که به مقصد تان می رسید به
آن نیاز خواهید داشت، فکر کنید.

.۷چه آموزش هایی نیاز دارید؟
آیا نیاز دارید که طرز کار دستگاه مسیریاب ماشین به شما آموزش داده شود؟ شما و کسانی که در این مسیر
حرکت می کنید، به چه آموزش هایی نیاز دارید تا به اهداف تان دست پیدا کنید؟
نکته ای وجود دارد که باید به آن توجه کنید. پس از نقشه کشیدن، باید هنر متمرکز ماندن بر روی هدفتان
و در عین حال انعطاف پذیر بودن در برابر مشکلات را فرا بگیرید. قطعآ بعد از اولین گام، مشکلات خودشان
را نشان می دهند.

گام هشتم
عمل کنید
تا کنون شما یاد گرفتید که خواستن، آرزو کردن و امید داشتن هیچ کدام سر به جایی نمی برد. نمی توانید
همین طور بنشینید و منتظر موفقیت بمانید. باید دست به کار شوید. باید از روی مبل بلند شده، به بیرون
رفته و تمام چیزهایی که آرزویش را دارید، به واقعیت تبدیل کنید. انجام دادن عمل کردن باید به دنبال
خواستن، باور داشتن، امید داشتن و برنامه ریزی بیاید.
))دلگرمی و تشویق به انجام کاری، بدون عمل کردن به آن،منجر به چیزی بیش از توهم
نمی شود(.( جیم ران
روزی ناپلئون هیل، مدیر اسبق نشریه موفقیت از حضار پرسید: ))چند درصد احتمال دارد، پس از این که
فردی برای خودش هدف جدیدی در نظر می گیرد، تسلیم شود؟(( بعد از این که چند نفر حدس هایشان را
بیان کردند، او به این صورت پاسخ داد: )) اغلب افراد قبل از این که تلاش کنند، تسلیم می شوند. با وجود
این که می خواهند زندگی بهتری داشته باشند و موفقیت کسب کنند، اما دائم واژه های )) من نمی توانم و
از پس آن بر نمی آیم(( را به زبان می آورند و تسلیم می شوند. اغلب افراد حتی کوچکترین تلاشی نمی
کنند.
هیچ چیز بیشتر از این قلب انسان را نمی شکند که بفهمد، فقط توانسته قسمت کمی از استعدادهایش را
شکوفا کند. نگذارید این اتفاق برای شما نیز تکرار شود.
یکی دیگر از مسئولین نشریه موفقیت، به نام آقای استون می گفت: ))به نظرم چیزی مهم تر از باور داشتن
هم وجود دارد و آن هم عمل کردن است. دنیا پر است از آدم هایی که رویا پردازند، اما تعداد اندکی هستند
که پیش می روند و قدم هایی استوار برای تحقق رویاهایشان بر می دارند(.(
شروع کنید!
حالا که فهمیده اید باید چگونه فردی باشید تا به اهداف تان برسید؛ تا تنور داغ است، بچسبانید. یعنی تا
وقتی که هنوز احساسات تان قوی و در تصمیم تان مصمم هستید، باید شروع کنید.
))بدون حس ضرورت و احساس نیاز به چیزی، میل و علاقه به آن ارزش زیادی نخواهد
داشت((.
جیم ران

در طول ۲۴ساعت آینده
تصمیم بگیرید هم اکنون چه کارهایی را می توانید انجام دهید. در همین ۲۴تا ۴۸ساعت آینده، چه کاری
می کنید که حداقل یکی از اهدافتان را از ایده به عمل تبدیل کنید؟ چه گامی به عنوان اولین قدم بر می
دارید؟ مثلاَ به نمایشگاه خودرو می روید و بروشور خودروتان را دریافت می کنید. یک کارت تبریک عاشقانه
می گیرید و برای همسرتان به محل کارش می فرستید تا به او بگویید که دوستش دارید. دفترچه دانشگاهی
شهرتان را می گیرید تا ببینید دوست دارید در چه رشته ای تحصیل کنید.
همین حالا اقدام کنید
نمی شود تا ابد منتظر ماند تا شرایط ایده آل مهیا شود. جرأت داشته باشید و همین حالا شروع کنید.
همین طور که النور روزولت به زیبایی بیان کرد، عمل کنید: ))هر روز کاری را انجام دهید که از آن هراس
دارید(.( امروز اولین گام هایی که برداشتن شان در شما هراس ایجاد می کند، به سمت موفقیت بردارید.
))منتظر نمانید. هیچ گاه آن زمان درست و مناسب نمی آید . هم اکنون بهترین
زمان برای عمل است((.
ناپلئون هیل
جسور باشید
همان طور که ویرژیل شاعر رومی گفت: )) خوشبختی، انسان های جسور را بیشتر از بقیه ترجیح می دهد(.(
کم کم به خودتان ایمان بیاورید. خود را باور نداشتن، تنها چیزی است که شما را از بزرگی و عظمت دور نگه
می دارد. با جسارت زندگی و از پیروی دیگران دوری کنید. منظورم این است که مانند عوام نباشید. هیچ
وقت در زندگی تان به نتایج معمولی و متوسط رضایت ندهید. معیارهای بالاتری برای خود داشته و متقاوت
باشید. متفاوت فکر و عمل کنید.
)) با اعتماد به نفس کامل به سمت رویاهایتان بروید. زندگی تان را آن طور که برای
خودتان تجسم کرده اید، بسازید((.
هنری دیوید تورو

برای آینده خود بجنگید
اگر می خواهید کسی شما را به یاد بسپارد، دنبال هدفی باشید و برای آن بجنگید )بازنده یا برنده( ؛ بگذارید
در یادها بمانید. خوب بجنگید و ایمان خودتان را از دست ندهید.
این برنامه را جدی بگیرید، در غیر این صورت به نتیجه نخواهید رسید. درباره ی آینده خود جدی باشید.
اگر می خواهید سالم بمانید، پس سلامتی خود را جدی بگیرید. اگر می خواهید ثروتمند باشید، آن را جدی
بگیرید. اگر می خواهید روزی عاشقانه زندگی کنید و طعم عشق را حقیقی را بچشید، در روابط خود
متعهدانه رفتار کنید.
))اگر واقعاَ چیزی را می خواهید، جرأت داشته باشید و همه چیز را برای رسیدن به آن قربانی
کنید(.(
برندان فرنسیس
هیچ وقت، هیچ وقت و هیچ وقت تسلیم نشوید
به اهدافتان تعهد داشته باشید. اگر هم اکنون تا جایی که توانسته اید پیش رفته اید، باز هم می توانید جلوتر
بروید. همان چند گام بیشتر است که موفقیت را نصیب فرد می کند. همان ضرب و فشارها و ساعت های
بیشتر است که تفاوت ایجاد خواهد کرد. همین بیشتر ها شما را از سایرین و افراد عادی جامعه متفاوت می
کند. همین کلمه فوق است که وقتی کنار کلمه عادی قرارش می دهید، معنی فوق العاده را می دهد. قطعا
اشتباهاتی خواهید کرد و ممکن است از مسیر اصلی خارج شوید. شکست خواهید خورد. انگیزه خود را از
دست خواهید داد. احساس بی رمقی خواهید کرد؛ اما تمام این موارد مشکل اساسی نیست، برای همه اتفاق
می افتد. همین مسائل است که باعث می شود شما را انسان خطاب کنند. فقط انتظارش را داشته باشید و
مجدد به مسیر اصلی باز گردید. همان طور که کالوین کولیج می گوید؛ هیچ چیز در دنیا نمی تواند جای
پشتکار را بگیرد. حتی استعداد نیز جای آن را پر نمی کند. انسان های با استعداد، اما نا موفق زیادی در
اطراف ما وجود دارد. نبوغ هم نمی تواند جای پشتکار را بگیرد. تحصیلات هم به تنهایی همین طور است.
دنیا پر است از انسان های بیکاری که تحصیلات دانشگاهی دارند. پشتکار و سماجت، خودشان قادر مطلق
هستند و به تنهایی برای موفقیت می توانند کافی باشند.
))بزرگترین افتخار زندگی در نیفتادن نیست؛ بلکه در ایستادن است؛ آن هم درست
همان زمانی که می افتیم و شکست می خوریم(( کنفسیوس

وقتی می کوشید که به هدفتان برسید، همواره باید این را بدانید که موفقیت خیلی نزدیک تر از آن است که
فکرش را می کنید. آن زمان می توانید احساس کنید که در چند قدمی شما ایستاده است. موفقیت می
تواند در تماس بعدی که با شما می گیرند، باشد. شاید در جلسه پیش رو قرار داشته باشد، کلید راه این
است که دلسرد نشوید و همین طور به جلو بروید.
پشتکار یعنی مواجه شدن با ترس ها بدون این که تسلیم شوید .
))اغلب انسان ها قبل از این که به موفقیت برسند، دست از تلاش بر می دارند.
همچنین در دقایق پایانی، بازی را رها می کنند((.
راس پروت
قدرت در اختیار شما قرار دارد و هم اکنون هر چیزی را دارید که لازمه موفقیت است. فقط به سوی آن
بتازید. هر کاری را سر وقت خودش انجام دهید. مسیر موفقیت از همین لحظه شروع می شود. از همین
امروز نخستین قدم هایتان را به سمتش بردارید.
وقت آن رسیده که از خانه خارج شوید و زندگی که همیشه آرزویش را داشته اید، برای خود بسازید.
آبتین زمانی

امسال تکرار نخواهد شد