خودآموز سخنرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خودآموز سخنرانی

خودآموز سخنرانی


آماندا ویکرز و استیو باویستر

ده اشتباهی که حضار بیشترین تنفر را از آنها دارند
. ۱نداشتن هدف مشخص
. ۲نشناختن حضار
. ۳مرگ به وسیله ی پاورپوینت
. ۴سخنرانی با صدای یکنواخت
. ۵نداشتن آمادگی
. ۶نداشتن سازماندهی
. ۷برقرار نکردن پیوند با حضار
. ۸ارائه ی شواهد و مدارک ضعیف
. ۹طول دادن سخنرانی
. ۱۰استفاده ی نامناسب از لطیفه
اگر از این اشتباهالت معمول دوری کنید ، در مسیر سخنرانی موفق قرار می گیرید .
برای اینکه یک سخنران توانمند شوید باید بدانید چه چیزی )) خوب (( است . فهرست زیر حاوی مهارت
هایی اساسی است که باید آنها را نشان دهید تا یک سخنران خوب شوید .
۰حضار را علاقه مند و درگیر نگه دارید . با استفاده از مثال ها ، پژوهش های موردی و داستان ها توجه
افراد را مدیریت کنید تا به ایده ها جان ببخشید .
۰با اعتماد به نفس سخنرانی کنید . وقتی با یقین و اعتقاد راسخ سخنرانی می نمایید قدرت و حضور پیدا
می کنید .
۰به زبان بدن اهمیت بدهید . با هدف و انگیزش حرکت کنید .
۰پیام تان را به شکل منطقی منتقل کنید .

۰از ابزارهای بصری به خوبی استفاده کنید . در اسلایدها از کمترین کلمات استفاده کنید و هر جا ممکن
است تصاویر ، نمودار ها ، شکل ها و منحنی ها را در آنجا بگنجانید
به کمک اسلاید ها با حضار صحبت
کنید .
۰با صدای رسا سخنرانی کنید . واضح و روشن صحبت کنید . در حین صحبت کردن ، سرعت ، شدت ،
ارتفاع ، ضرب آهنگ و تاَکید کلام تان را تغییر دهید .
۰با حضار ارتباط برقرار کنید . تماس چشمی خوب برقرار کنید ، لبخند بزنید و سخنرانی یک گفتگو بدانید
نه یک تک گویی .
۰سخنرانی تان را به صورت چشمگیر و اثر گذار شروع کنید و به پایان برسانید ، طوری که توجه حضار را
جلب کنید و به یاد ماندنی شود .
سه نکته ی مهم را که در مورد سخنرانی باید بیشترین توجه را به آن داشته باشید
آمادگی است و آمادگی و آمادگی . )) آماده نشدن یعنی آماده شدن برای شکست (.(
هرچه بهتر آماده شوید اعتماد به نفس بیشتری احساس خواهید کرد .
نتیجه سخنرانی شما باید مشخص باشد
۰اطلاع رسانی / به روز رسانی :
هدف این است که دانش و اطلاعات را منتقل کنید .
۰آموزش یا تعلیم : هدف کمک به افراد است تا مهارت ها یا شناخت خود را پرورش دهند .
۰توضیح دادن : به یک جلسه می روید تا ببینید چرا یک هدف برآورده نشده است یا پاسخ دادن به
یک مشتری در مورد افزایش قیمت .
۰ایجاد یک رابطه : آشنایی با افراد جدید .
۰فروش :
هر سخنرانی به فروش مربوط می شود . فروش ، محصول ، خدمات شرکت خود و …
۰کاوش / مباحثه : به معایب و محاسن یک موقعیت نگاه کنید ، نظر دیگران را بپرسید ، بازخورد
دریافت کنید یا بحث در مورد یک مسئله را تقویت کنید .

۰به چالش کشیدن : گاهی می خواهید وضعیت موجود را به چالش بکشید و راه بهتری برای انجام
کارها پیشنهاد کنید .
۰تاَثیر بگذارید ، ترغیب یا متقاعد کنید : برای جلب کردن حمایت افراد یا نظرات و در مواردی
نگرش ها افراد را تغییر دهید .
۰تحریک کردن : کنجکاوی افراد را برانگیزید و فکر کردن در مورد یک موضوع خاص را تحریک کنید .
۰پر سر و صدا شدن و خبر ساز شدن : باعث خبرساز شدن شما می شود .
۰الهام بخشیدن و انگیزه دادن : به عضوی یا یک گروه کاری انگیزه بدهید .
۰سرگرم کردن : برای سرگرم کردن افراد .
ختم کلام اینکه سخنرانی یعنی اینکه افراد را وادار کنید که به شکلی تغییر کنند .
سخنرانی هایی که محوریت آنها حضار است باید حضار را درک کنید و بشناسید !
۱حضار چه کسانی هستند ؟ ۰محدوده سنی ۰ترکیب جنسیتی ۰تحصیلات ۰شغل
۰ملیت ۰زمینه فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ۰تاثیر گذاری و تصمیم گیری
۲انتظارات آنها چیست ؟
باید بدانیم انتظار شرکت کننده گان از یک سخنرانی چیست و به قولی که داده ایم در مورد آن سخنرانی
عمل کنیم .
۳آنها چه اطلاعات و شناخت و آگاهی ای دارند .
توجه به آگاهی و عدم آگاهی حضار مهم است . فراموش نکنید که دیگران به اندازه ی شما شناخت و
آگاهی ندارند .
۴نگرش آنها چیست ؟
اگر قضاوت اشتباهی در مورد حضار داشته باشید ، خیلی زود شکست خواهید خورد . باید بدانید آنها در
چه حال و هوایی هستند ، چه احساسی در مورد پیام تان دارند و واکنش شان به شما به عنوان یک شخص
چیست فکر کنید . نشانه یک سخنران خوب این است که همه را جذب و علاقه مند به سخنان خود کند .

چیزها را از منظر حضار ببینید ! سه موقعیت ادراکی وجود دارد : اول ، دوم ، سوم
۰موقعیت اول مستلزم دیدن چیزها از طریق چشم های خودتان ، شنیدن چشزها از طریق گوش های
خودتان و آگاه بودن از احساسات در بدن تان است .
۰موقعیت دوم که به موقعیت ))دیگر(( نیز معروف است این است که تصور کنید یک نفر دیگر هستید و
بدین ترتیب ، چشم انداز او را در پیش بگیرید . حتی وقتی این فرد را هرگز ندیده باشید ، این روش می
تواند عملکردی اثر بخش داشته باشد . هدف آن این است که آگاهی تان را از اینکه او چطور می تواند
شما و سخنرانی تان را تجربه کند افزایش دهد . به عنوان مثال می توانید بفهمید که آیا می توانید بر
فاصله ی زیادی که بین شما و افرادی که در ته اتاق نشسته اند و این فاصله باعث کاهش تاَثیر پیام تان
می شود غلبه و توجه آنها را جلب کنید .
۰موقعیت سوم که به موقعیت ))مشاهده گر(( نیز معروف است موقعیت سوم شخصی است که کنار
ایستاده و هم به سخنران و هم به حضار نگاه می کند . از آنجا می توانید به بینش های ارزشمندی در
رابطه ی پویایی بین خودتان و حضار دست پیدا کنید . مثلاَ شاید متوجه شوید که استفاده از پاورپوینت به
جای اینکه در انتقال پیام به شما کمک کند مانع از این انتقال می شود .
اگر می خواهید حضار سخنان تان را دنبال کنند ، باید یک ساختار منطقی داشته باشید تا وقتی می خواهید
شروع کنید ، سخنرانی تان را راحت تر به یاد بیاورید . بین پیامهای کلیدی و موضوعات تمایز قائل شوید .
در سخنرانی آنقدر وقت نداریم که همه مطالب را در آن بگنجانیم و اگر خواستید مطلبی را به سخنرانی
تان اضافه کنید لز خودتان بپرسید: ) آیا این هسته ی موفقیت سخنرانی ام است ؟ اگر آن را حذف کنم ،
آیا اشکالی پیش می آید ؟ ( اگر پاسخ منفی است ، آن را حذف کنید .
در سخنرانی باید سازماندهی اطلاعات داشته باشید ، و از نقشه ذهنی یا نمودار عنکبوتی استفاده کنید .
سه بار به حضار بگویید ! به حضار بگویید آنچه را قصد دارید بگویید به آنها بگویید ، سپس آنچه به
آنها گفتید دوباره به آنها بگویید .
شناخت دامنه توجه حضار
لحظه ای که بلند می شوید تا صحبت کنید توجه کامل حضار به شماست . باید سخنران تان را برنامه ریزی
و سازماندهی کنید تا توجه حضار را تا آخر جلب کنید . سطح توجه حضار به مرور تغییر می کند و پایین می
رود . پایین آمدن توجه به چند عامل بستگی دارد . آنچه از همه مهم تر است این است که شما چقدر
جالب
یا چقدر کسل کننده هستید . عوامل دیگر عبارتند از : زمان سخنرانی ، دمای اتاق ، قبل از
سخنرانی شما سخنرانی های دیگری ایراد شده یا خیر ، حالت هیجانی حضار و اینکه آنها غذا خورده اند یا
خیر . گاهی توجه به آهستگی کم می شود . گاهی تکان دهنده می شود . در هر صورت افت و خیز دارد تا

اینکه شما بگویید )نتیجه اینکه ( ، ) در پایان ( و حضار با آگاهی از اینکه شما به پایان سخن نزدیک می
شوید بلند می شوند و گوش می کنند .
بیشتر توجه حضار در اول سخنرانی و آخر سخنرانی است ، . ما باید نکات مهم را در این مواقع بگوییم .
باید حضار را میخکوب کنید : داستانی بگویید ، یک ادعای جسورانه کنید ، از یک نقل قول استفاده کنید
چیزی که هوش و حواس آنها را جلب کند . نباید طولانی باشد ، حالت ایده آل آن این است که بین ده تا
سی ثانیه طول بکشد . قبل از اینکه توجه حضار کم شود چند دقیقه بیشتر وقت ندارید و باید موارد زیر
را پوشش دهید .
. ۱با یک )) تاَثیر انفجاری (( شروع کنید .
. ۲چه چیزی گیرِ آنها می آید ؟ برای حضار دلیلی بیاورید تا به صحبت های شما گوش کنند .
. ۳من چه کسی هستم ؟ خود را معرفی کنید و صلاحیت خود را بگویید تا بهتر به حرفهای شما گوش کنند.
. ۴هدف . خود را برای حضار بگویید
. ۵مرور ، دستور العمل . رئوس کلی مطالب را بگویید تا از صحبتهای شما بهتر سر در بیاورد .
برای اینکه اطمینان حاصل کنید پیامتان تثبیت می شود در پایان سخنرانی باید کارهای خاصی انجام دهید.
۰خلاصه کوتاهی از سخنرانی ارائه دهید .
۰یک جلسه پرسش و پاسخ برگزار کنید .
۰پیام های کلیدی و مضمون اصلی را تکرار کنید .
۰خواستار اقدام و یا ورود به مراحل بعدی شوید .
۰سخنرانی تان را با یک پیام به یادماندنی
پایان انفجاری تمام کنید .
ده راه عالی برای شروعِ )) انفجاری (( :
. ۱یک ادعای جسورانه بکنید .
.۲آن ها را دعوت کنید . به اینکه )) تصور کنند ((
. ۳یک واقعت یا آمار چشمگیر بیان کنید .

. ۴یک سوال بپرسید .
. ۵یک داستان یا حکایت بگویید .
. ۶از یک گزین گویه یا ضرب المثل استفاده کنید .
. ۷رازآلود باشید .
. ۸یک قیاس یا استعاره بیان کنید .
۹با یک نقل قول شروع کنید .
. ۱۰یک لطیفه یا یک جوک بگویید .
در وسط سخنرانی که حضار خسته شده اند و حوصله ندارند ، باید یک چاشنی اضافه کنید و سخنرانی تان
را زنده کنید و آن را شرح و تفصیل دهید . آنچه انتخاب می کنید باید به هدفتان نزدیک باشد . و هر
وقت می توانید از تصاویر ، پژوهش های موردی و مثال ها استفاده کنید .داستان های مشخصِ قدرتمندی
بر اساس تجربه ی زندکی تان بیان کنید . جزئیات کافی را اضافه نمایید تا تصاویر را در ذهن افراد
ترسیم کنید ، از همه حواس ) بینایی ، شنوایی و لامسه ( استفاده کنید . از شوخ طبعی استفاده کنید تا با
حضار پیوند برقرار و پیام هایتان را به یادماندنی کنید ، از نقل قول های قابل اعتمادی استفاده کنید که
بر نکته ای که می خواهید آن را مطرح کنید تاَکید کند و در آخر انباشتِ ترکیبی داشته باشید تا بیشترین
تاَثیر را ایجاد کنید .
استفاده از متن و یاداشت در سخنرانی بستگی به شرایط دارد . در بعضی مواقع خوب است و در بعضی
مواقع خیر . در مواقعی که یک پیام خاصی می خواهیم بدهیم یا جزئیات فراوانی باید ارائه شود باید از
نوشته استفاده شود .
خودتان متن سخنرانی تان را بنویسید ، آن را چند روزی کنار بگذارید و با دید تازه ای به آن بنگرید تا
ببینید چطور می توانید آن را بهبود بخشید . و اگر به کمک احتیاج پیدا کردید از افراد حرفه ای کمک
بگیرید . در سخنرانی از یادداشت های کوتاه و اثر بخش استفاده کنید .
هرجا می توانید بدون یادداشت سخنرانی کنید . زیرا طبیعی است و خودجوش تر احساس می شود .
استفاده از وسایل دیداری در سخنرانی می توانند به افزایش دامنه ی توجه کمک کنند ؛ ولی کمبود یا
فقدان محتوا ، تخیل ، ساختار یا شورو شوق را جبران نمی کنند . آنها می توانند سخنرانی را بهتر کنند .
شما مجبور نیستید از وسایل کمکی دیداری برای سخنرانیِ خوب استفاده کنید . می توانید از سائل کمکی
دیداری برای وضوح و تاَثیر پذیری استفاده کنید . باید از وسیله ی کمکی مناسب برای موقیت خود

استفاده کنید ، از بروشور ها برای ارائه مطالب حمایتی مفصل استفاده کنید ، و از پاورپوینت به صورت
اثر بخشی استفاده کنید .
تمرین برای موفقیت ضروری است . تمرین کردن چندین راه دارد . خیلی ها به صورت ذهنی تمرین
می کنند . در ذهن خود کلمات را پیش می برند . روش دیگر این است که وقتی سخنرانی می کنید آن را
به صورت واقعی تمرین کنید و هر چه قدر قرار است طول بکشد ، تمرین آن را نیز به همان اندازه ادامه
دهید . می توانید جلوی آینه تمرین کنید یا از دوربین ویدئویی برای فیلم گرفتن از خودتان استفاده
کنید .
در سخنرانی باید زمانبندی مناسب داشته باشید . در سخنرانی وقتی آدرنالین شروع می کند به
تاَثیر گذاشتن ، سرعت صحبت کردن از حالت معمول بیشتر می شود . با این حال ، بعضی از افراد سرعت
شان پایین می آید ، چون تماس چشمی برقرار می کنند و منتظرِ تنفس هستند . برنامه ای داشته باشید با
عنوان )) برنامه ب (( ، برای اینکه اگر وقت کم آوردید ، چه چیزهایی از سخنرانی را حذف کنید .
برای جلوگیری از ترس در سخنرانی باید تمرین کنید و اعتماد به نفس خود را حفظ کنید . از جملات منفی
دوری کنید ، و به جای آن از خودگویی مثبت و جملات تاَئیدی برای خود استفاده کنید ، افکار مثبت داشته
باشید و موفقیت را تجسم کنید . ببینید فشار را کجا نگه داشته اید آن را رها کنید . هروقت می توانید
بهانه ای برای سخنرانی کردن پیدا کنید .
اهمیت آمادگی
حواستان باشد قبل از سخنرانی همه ی کارها را از قبل راست و ریس کرده باشید تا مجبور نشوید جلو
حضار ، با عجله کارها را انجام دهید . قبل از رزرو اتاق ، خوب است آرایش و تجهیزات اتاق را از قبل
مشخص کنید . پروژکتور و اسلاید های خود را چک کنید . کیفیت صدا ، نور و دما را چک کنید .
لباس تاَثیر مهمی در سخنرانی دارد ، لباسی را برای خودتان انتخاب کنید که با جلسه و حضارتان تناسب
داشته باشد . باید شیک باشد و لباس شما اعتماد به نفس شما را افزایش دهد .شب قبل از سخنرانی
خوب بخوابید . قبل از سخنرانی ، به محل سخنرانی سر بزنید و آنجا را چک کنید . همیشه از اسلاید های
خود کپی داشته باشید تا با مشکل برخورد نکنید .
جذب حضار
یکی از بهترین راه ها برای شروع خوب ، خوش و بش کردن با حضار است . با حضار گرم بگیرید ، تا جایی
که می توانید با حضار دست دهید . نام بعضی از حضار را به یاد بیاورید ، دلیلی پیدا کنید تا در طول
سخنرانی تان به آنها رجوع کنید .

در گروههای بزرگتر باید با انرژی حضار رابطه برقرار کنید . اگر حضار گپ می زنند و می خندند با حرف
خوشی شروع کنید . در ابتدای سخن تان ، به چیزی که بین شما و حضار مشترک است اشاره کنید .
تماس چشمی برقرار کنید . توجه تان را به طور یکنواخت به همه جای اتاق پخش کنید . حضار را به دقت
مشاهده کنید تا بدانید آنها چطور واکنش نشان می دهند .
وضعیت بدن ، زبان بدن و حرکت بدن
اگر قرار است حضار به صحبت های شما باور داشته باشند و بر اساس آنها عمل کنند ، باید کلمات تان و
زبان بدن تان با هم تطابق داشته باشد .
باید خودتان را در عمل ببینید و بهترین راه این است که از خود فیلم ویدئویی بگیرید ، به این ترتیب ،
سخنرانی تان را چک می کنید . نحوه ایستادن در ابتدای سخنرانی این است که پاهایتان را به اندازه ی
عرض شانه تان باز کنید و نوک پای تان اندکی به سمت بیرون متمایل باشد . هرچه مراسم بزرگتر و تعداد
حضار بیشتر باشد باید بیشتر حرکت کنید . طوری حرکت کنید که هدفمند به نظر برسد نه بی هدف و
تصادفی .
هرکاری می کنید لطفاً پاهایتان را روی زمین نکشید که گویی دارید می روید اعدام شوید . گام برداشتن
هدفمند با یک آهنگ یکنواخت ، نه زیاد تند و نه زیاد آهسته شما را دارای اعتماد به نفس و مطمئن جلوه
خواهد داد . هدف تان این باشد که احساس قدرت و متانت کنید . قدم های بلند ، منظم و مصمم جدیت و
اقتدار فوری به شما می دهد بدون اینکه متکبر به نظر برسید .
در وضعیت بالا تنه باید صاف بایستید گویی یک تکه نخ به بالای سرتان وصل شده است و سرتان را به
سمت بالا می کشد ، شانه هایتان را عقب بکشید ، و شکم و باسن تان را به داخل بدهید . وقتی این طور
بایستید دارای اعتماد به نفس به نظر می رسید .
در نشستن صاف بنشینید ، باسن تان را ته صندلی و پاهای تان را صاف روی کف زمین بگذارید تا زاویه
ای که ران هایتان با انحنای بدن تان مسازد ۹۰درجه باشد . دقت کنید هیچ گاه اجازه ندهید باسن تان به
سمت جلو سُر بخورد .
وقتی در حین صحبت کردن سرتان را آشکارا به اطراف بچرخانید ، باید به یک وضعیت )) استاندارد ((
برگردید که سر در حالت )) مستقیم (( قرار گیرد و به سمت جلو ، عقب یا طرفین کج نشود .
در سخنرانی باید دست هایتان را تکان دهید ؛ چون اگر این کار را نکنید ، به نظر خواهد رسید که گویی
موضوع سخنرانی واقعاً برای تان مهم نیست .

باید حواس تان باشد که حالت چهره تان آنچه را می خواهید منتقل کند . این نکته بسیار مهمی است ؛
چون اگر بین آنچه چهره تان می گوید و آنچه دهان تان می گوید ناهماهنگی وجود داشته باشد ، حضار
حرفِ چهره تان را باور خواهند کرد .
صدا در سخنرانی
اینکه چه احساسی در مورد خودتان دارید بر صدایتان تاَثیر می گذارد . سخنران ترسو و تن آسا غالباَ به
صورت نا خود آگاه باعث عقب افتادن خودشان می شوند . درک کنید تنوع مهم است ، وقتی می خواهید
مطلبی جدی بگویید ، آهسته صحبت کنید . صدای تان را تا حد یک نجوا پایین بیاورید گویی رازی را با
دیگران در میان می گذارید و وقتی می خواهید بر نکته ی مهمی تاَکید کنید ، شدت صدایتان را بالا ببرید.
آرام صحبت کردن اشکالی ندارد ، فقط قادر نخواهید بود ارتباط اثر بخش داشته باشید .
وضعیت بدن برای داشتن یک صدای اثر بخش و حیاتی است . اگر با شانه های افتاده بایستید و سرتان را
پایین بیندازید ، صدایتان قدرتمند نخواهد بود .
وضوح گفتار مؤلفه ای ضروری از رساییِ صداست . صدای تان هم باید به گوش برسد و هم قابل فهم
باشد . ممکن است افراد بتوانند صدای تان را بشنوند ، ولی اگر نتوانند حرف هایتان را درک کنند ، پیام
تان منتقل نخواهد شد . برای داشتن وضوح گفتار باید فصاحت و تلفظ خوب داشته باشید .
تنوع داشتن در سرعت صحبت کردن ، مهم است اگر سرعت صحبت کردن تان ثابت باشد ، گوش کردن به
حرف های شما برای حضار ، سخت می شود . اگر با یک سرعت تند و شدت بالا ادامه دهید ، آنها شاید فکر
کنند شما نگران یا مضطرب هستید . در عمل این بدان معناست که اگر طبیعتاَ تند صحبت می کنید ، هر از
گاهی سرعت تان را کم کنید تا تاَکید نمایید و اگر معمولاَ آهسته صحبت می کنید ، سرعت تان را افزایش
دهید تا انرژی و شوق را اضافه کنید .
یکی از قوی ترین راه ها برای بهبود اثر بخشی تان این است که از )) مکث های قدرتی (( معمول استفاده
کنید . مکث کردن این زمان را به شما می دهد که فکر کنید و این فرصت را به حضار می دهد که نظرات
تان را جذب کنند . یک امتیاز بزرگ مکث کردن این است که به شما کمک می کند )) پر کننده هایی (( از
قبیلِ )) ام (( ، )) اِ (( ، )) بسیار خوب (( ، )) خوب (( ، )) پس (( و )) بنابراین (( را حذف کنید .
برای اینکه لحن تان یکنواخت جلوه نکند ، یعنی در یک دوره زمانی طولانی روی یک نُت نماند ، باید ارتفاع
صدایتان را در حین صحبت کردن تغییر دهید .

سبک و محتوا
برای اینکه به موفقیت برسید باید هم سبک و هم محتوا داشته باشید . کلماتی که شما استفاده می کنید
محتوای سخنرانی تان را شکل می دهند . اینکه شما چطور کلمات را کنار هم می چینید و گوش کردن به
آنها را جذاب و گیرا می کنید همه به سبک مربوط می شود . برای اینکه موفق شوید باید پیام تان با
استفاده از ارتباط معنادار به روشنی بیان شود . زبان تان را نیز ساده نگه دارید . منظورتان را بگویید . به
جای اینکه بگویید : )) فروش در حال تقلیل است (( ، بگویید : )) فروش در حال کاهش است ((
واضح ، مختصر و مفید ، منسجم باور پذیر ، جذاب و گیرا باشید . کلمات قدرتمندی را که تاَثیر گذاری بالا
دارند انتخاب کنید . به دستور زبان توجه کنید و از زبان معلوم استفاده کنید نه زبان مجهول . از تکنیک
های بلاغی برای تاَکید استفاده و پیام های تان را به یاد ماندنی کنید .
هنر مدیریت سؤال و جواب
یکی از راحت ترین راه ها برای اینکه اعتماد به نفس بیشتری در مورد جلسه ی پرسش و پاسخ داشته
باشید این است که از قبل آماده باشید . اگر در مورد آنچه مکن است از شما پرسیده شود و اینکه چطور
جواب دهید فکر کرده باشید ، احتمال اینکه به صورت موفقیت آمیز با آن روبرو شوید بیشتر می شود .
یک روش دیگر این است که در ابتدای سخنرانی تان ، بیان کنید که چه پرسشهایی را می توانید پاسخ
دهید .
در مواجهی با سؤال غیر هوشمندانه برخورد مؤدبانه داشته باشید تا ارزشتان از نظر حصار بالا برود .
قبل از اینکه پاسخ سؤال را بدهید لحظه ای صبر کنید تا افکارتان جمع و جور شود . و آنچه را می خواهید
بگویید واضح تر و منسجم تر باشد .
اگر جواب سؤالی را نمی دانید صادق باشید و از روشهای زیر بهره ببرید :
. ۱بگویید )نمی دانم( . ولی به سؤال کننده بگویید هر چه زودتر به سؤال او جواب خواهید داد .
. ۲اگر یک فرد خاص را در میانحضار می شناسید که در این موضوع کارشناس است می توانید سؤال را
به او ارجاع بدهید .
وقتی به سؤال پاسخ می دهید تماس چشمی را با کسی که سؤال می پرسد محدودنکنید .
وقت را به دقتمدیریت کنید که آیا در حین سخنرانی به سؤالات جواب می دهید یا در انتها .

مواجهه با مشکلات
هر جا مناسب باشد حتی می توانید به مشکلات اهمیت ندهید .
وقتی تجهیزات خراب می شود . معذرت خواهی نکنید ، وحشت نکنید و دستپاچه نشوید . در عوض ،
کنترل را به آرامی در دست بگیرید . خوب است تجهیزات یدکی به همراه داشته باشید . می توانید سیم
ها را چک کنید .
اگر حباب پرژکتور ترکید ، به راحتی می توانید یک کپی کاغذی از اسلایدهای تان داشته باشید تا به شما
یادآوری کند که برنامه ریزی کرده بودید چه مطالبی را مطرح کنید .
اگر میکروفون کلاَ از کار اُفتاد ، آن را خاموش کنید . چند قدم جلو بیایید و به حضار نزدیک شوید .
به اشتباهات هجی کلمات بی توجهی کنید .
وقتی قبل از شروع ، زمان سخنرانی تان کاهش یافت ، نباید با تندتر صحبت کردن همه ی مطالب را بیان
کنید ، شاید بتوانید یک نقل قول ، کلیپ ویدیویی یا پژوهش موردی را که اهمیت موردی ندارد حذف
کنید .
اگر کسی با ایده های شما مخالفت است ، آرامش خود را حفظ کنید ، شیوه ای که با آن واکنش نشان می
دهید بیش از آنچه می گویید به یاد خواهد ماند . به دقت به آنها گوش کنید ، محبت خود را نشان دهید و
آرامش خود را حفظ کنید . مهم است که بتوانید چیزها را از دیدگاه آنها ببینید .
اگر سخنران قبلی سخنان شما را دزدید ، شما باید فوراَ فکر کنید و به زاویه ی دیگری از آن موضوع
بپردازید .
سخنرانی در موقعیت های متفاوت
وقتی که می خواهید برای حضاری که تعدادشان زیاد است سخنرانی کنید ، از قبل با آنها خوش و بش و
همه چیز را بزرگ تر و بلند تر بیان کنید . در گروه های چند فرهنگی ، از زبان ساده استفاده کنید .
در سخنرانی های تیمی ، در مورد اینکه چه کسی چه کاری را انجام دهد ، تمرین و مرور ، برنامه ریزی برای
انتقال مسئولیت ها و رویکردتان در مواجهه با سؤالات موافقت کنید .
افراد را به شیوه ای تغییر دهید ، آنها را وادار کنید اقدام کنند یا نگرشی متفاوت را در پیش گیرند ؛
چون به سخنان شما گوش کرده اند .
در سخنرانی فی البداهه مختصر و مفید صحبت کنید و نگران اشتباه کردن نباشید .

وقتی جوایز را می پذیرید ، مختصر و مفید ، خنده دار و الهام بخش سخن بگویید .
وقتی در رویدادهای اجتماعی سخنرانی می کنید ، از شرمنده کردن ، آزردن یا کسل کردن دیگران
اجتناب کنید .
سخنرانی یک سفر اکتشافیِ بی پایان و لذت بخش است .
آبتین زمانی

خودآموز سخنرانی