• سایر
  • دانسته هایت را بکار بگیر
دانسته هایت را بکار بگیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانسته هایت را بکار بگیر

دانسته هایت را بکار بگیر


نویسنده موفق که در باره حقایق ساده مطلب می نوشت و کتابهایش کمک می کرد که دیگران مسیر درست را
انتخاب کنند . فقط یک مشکل وجود داشت که کسی که این کتاب ها را می خواند به آن عمل می کند یا نه و متوجه
شد مردم آنچه که متوجه می شوند بدان عمل نمی کنند و متوجه شد مخاطبانش برای عمل کردن باید سه کار انجام
دهند .
: ۱نت برداری
: ۲بعد از ۲۴ساعت نوشته هایشان را بازخوانی کنند
: ۳اطلاعاتشان را به دیگران انتقال دهند
با افراده زیادی صحبت کرد ولی پاسخی دریافت نکرد تا اینکه با کارآفرین موفق فیل موری آشنا شد .
با دفترش تماس گرفت وقرار ملاقات گذاشت .
نویسنده به دفتر فیل موری رفت و سوال خود را با او در میان گذاشت .
فیل پاسخ داد سه دلیل وجود دارد که مردم به چیزهایی که یاد می گیرند عمل نمی کنند :
: ۱تلنبار شدن اطلاعات
: ۲فیلتر های منفی : نگرش منفی ما را عقب نکه می دارد .
: ۳عدم پیگیری
نویسنده گفت : بنابراین تکرار ، همان حلقه گمشده میان دانسته های مردم و عملکردشان است .
فیل : بهتر است بگویم تکرار فاصله دار ، یک عبارت باید بارها تکرار شود تا در ذهن بنشیند و هر پیام مهم برای
اینکه به نتیجه برسد ، همیشه نیاز به تکرار درفاصله زمانی معینی دارد .
اقدامک :
از روی آخرین کتابی که خواندید نت برداری کنید .

انباشت اطلاعات
نویسنده : چگونه انباشت اطللاعات مانع بکارگیری دانسته هایمان میشود ؟
فیل : اطلاعات انباشته شده در مغزمان به مشکلات واقعی منجر می شود نبا ید خود را در معرض اطلاعات جدید قرار
دهیم . مقادیر اندک اطلاعات که از طریق تکرار فاصله دار کاملاَ در ذهن نشسته باشند ، بیشتر برساختارِ مغزی ما
اثر می گذارد تا مطالب بیست کتاب که فقط یکبار خوانده شده باشند .
اینگونه خود را به دانستن عادت می دهیم ، نه عمل کردن
.
فیلتر های منفی
نویسنده : دومین علت که گفتید به تفکرات بدبینانه مربوط می شود چیست ؟
فیل : تفکر مثبت ققدرتمند تر از تفکر منفی است . علت اینکه مردم تفکر منفی را انتخاب می کنند به تاَثیر رفتار
والدین در دوران کودکی برمی گردد . اکثر کودکان دوست دارند مورد تاَیید و تشویق والدین خود قرار بگیرند و
وقتی رفتار درستی انجام می دهند انتظار تشویق دارند که اغلب تشویق نمی شوند و اگر کار اشتباهی انجام دهند
والدین آنها زود عصبانی می شوند .
نویسنده : یک نگرش منفی چه تاَثیری بر فراگیری ما دارد .
فیل : برای فراموش نکردن عمده چیزهایی که یاد گرفته ایم لازم است با ساختار ذهن باز و مثبت آنها را بشنویم .
بهترین مسیر برای رشد ما ، داشتن یک ذهن باز و مثبت است .
مثل شکستن رکورد دوی یک مایل در چهار دقیقه که فکر می کردند غیر ممکن است بعد از آن منفی نگرها مثبت
شدند ولی باز هم به تکرار نیاز است ، ارایه ایده و مطالب درشش مرحله ، راز تکرار فاصله دار است .
نویسنده : چرا این فکر را می کنی ؟
فیل : مردم برای اولین با ایده جدیدی مواجه می شوند از آن می گریزند زیرا با آنچه از قبل با در ذهنشان است
مغایرت دارد . برای بار دوم در برابرش مقاومت می کنند زیرا قادر به پذیرفتنش نیستند ، برای بار سوم تا حدی
قبولش می کنند اما تا زمان استفاده از آن در تردید به سر می برند برای چهارمین بار ، کاملاَ آن را می پذیرند ،
زیرا حس می کنند بیانگر تفکرات خودشان است دفعه پنجم با بکاربستن آن تا حدی جذبش می کنند . برای بار
ششم ، با تصاحب آن وانتقالش به دیگران کاملاَ جذبش می کنند . هرچه تجربه مثبت شما با استفاده از تفکر مثبت
بیشتر شود ، بیشتر می توانید بطور خودکار از آن شش مرحله عبور کنید و مثل من به نقطه مقابل بدگمانی میرسید.
آدمهای خوش بین اقرادی هستند که تصور می کنند دنیا جز خوب برایشان نمی خواهد . این نتیجه تبدیل شدن به
یک متفکر مثبت است .

عدم پیگیری
فیل : سومین دلیل و سخت ترین دلیل عدم پیگیری است .
نویسنده : چرا می گویی این سخت ترینشان است ؟
فیل : این را از پدرم آموختم آموزش پیگیری اش آسان بود .
۱به من می گفت )توضیح می داد (
) ۲نحوه انجام کار را ( به من نشان می داد
۳به من اجازه می داد که انجام دهم
۴کار مرا اصلاح می کرد
۵به من می گفت و توضیح می داد
۶به من دوباره نشان می داد
۷به من اجازه می داد که انجام دهم
۸دوباره اصلاح می کرد
مهم این است که کار یاد گرفته شده را فوراَ شروع کنیم و به شیوه درست انجام دهیم تمرین کامل و عالی
می تواند باعث کامل و عالی شدن گردد . روند فراگیری تنها در ذهن ما به وقوع نمی پیوندد . این روند زمانی
اتفاق می افتد که شما برای انجام کار ، برنامه دارید .
مردم موفق همواره آرزوی آموختن را دارند و برای آموختن یک برنامه اجرایی دارند .
. ۱اگر ایده ای به ذهنتان رسید شما % ۱۰شانس موفقیت دارید
. ۲آگاهانه بخواهید که ایده تان را به اجرا در بیاورید تا %۲۵شانس موفقیت دارید
. ۳برنامه زمان بندی شده برای ایده تان داشته باشید تا %۴۰شانس موفقیت دارید
. ۴برنامه گام به کام و اجرایی برای ایده تان داشته باشید تا % ۵۰شانس موفقیت دارید
. ۵اگر به خودتان یا کسی قول دهید که ایده تان را به سرانجام برسانید تا % ۶۵شانس موفقیت دارید
. ۶اگر مربی و فرد با تجربه ای کنارتان قرار بگیرد و شما را یاری دهد % ۹۵شانس موفقیت دارید
تا می توانی افراد زیر دستت را تشویق کن و بیشتر بر روی نعمت هایتان صحبت کنید تا مشکلا تتان اگر مردم از
تشویق محروم شوند دست از تلاش بر می دارند .

ما باید افراد خود را زیر نظر بگیرم ، راهنمایی کنیم ، هدایت کنیم و دست آ خر توپ را به خود آنها پسپاریم تا جلو
بروند .
به من بگو
به من نشان بده
به من اجازه بده
به کارم نظارت کن
پیشرفتهایم را ستایش کن و دوباره هدایتم کن
بعد از این باید بتوانند خودشان دیگران را هدایت کنند
فراهم کردن سازماندهی بیشتر ، حمایت بیشتر ، مسیولیت پذیری بیشتر و پیگیری
دلیلی که مرم دانسته هایشان را به مرحله اجرا در نمی آورند
نویسنده : آیا سه اصل سازمان دهی ، حمایت و مسیولیت پذیری مهمترین جنبه های از میان برداشتن خلاَ میان
دانش و عمل است ؟
فیل : از خیلی جهات بله تا زمانی که تصمیم نگیریم روی فراگیری مقادیر اندک تکیه کنیم و خود را از شر اندیشه
های ذهر آگین و بدبینانه مان خلاص نکنیم سیستم ما تاَثیر چندانی نخواهد داشت با این حال پیگیری پلی است که
فاصله میان دانش و عمل را به هم متصل می کند و برنامه هایمان را به موفقیت می رساند .
آخرین مورد این است که یک سر نخ طلایی در زندگی هر آدم موفقی وجود دارد این سر نخ طلایی همان تمرکز است
که با پیگیری حمایت می شود .
نویسنده : این همان چیزی است که نگرانش هستم . توانایی ام در تمرکز و پیگیری . می ترسم نتوانم روی آنچه به
من آموختی ایستادگی کنم . حس می کنم به معلم خبرهای نیاز دارم .
فیل : موافقی هر دو هفته یکبار با هم مکالمه تلفنی داشته باشیم و کمک هایی را که نیاز داری با من در میان
بگذاری و اگر نتوانستی تمام صحبت هایمان را جامه عمل بپوشانی یعنی روی چند مورد اندک تمرکز کنی ، ذهنِ باز
داشته باشی واز یک برنامه روشن برای پیگیری پیروی کنی و آنچه را آموخته ای با دیگران در میان بگذاری و به
آنها نیز بیاموزی .

سخن آخر
فیل و نویسنده هر دو هفته یکبار با هم در تماس بودند و در یکی از تماسها نویسنده از فیل دعوت کرد در
سخنرانی او شرکت کند و عنوان سخنرانی در خصوص دانسته های خود را بکار بگیرید بود .
روز سخنرانی فرا رسید .
نویسنده : ما در سیستم آموزش خود دچار یک بحران هستیم خلاَ میان دانش و عمل بیشتر از خلاَ میان جهل و
دانش است اخیراَ چیزهایی در مورد این حلقه گمشده یافتم :
تکرار تکرار تکرار
این همان چیزی است که می خواهم با شما در میان بگذارم .
اولین مرحله تغیر یک شخص مرحله دانستن است که آسان ترین و کوتاه ترین مرحله است . چرا مردم به دانسته
هایشان عمل نمی کنند زیرا آموختن مطالب جدید به مراطب سرگرم کننده و خوشایند تر از تلاش برای پیاده کردن
آنهاست . باید انرژی مان را به جای تعداد زیادی از موضوعات روی تعداد محدودی متمرکز کنیم . قبل از اینکه به
نکته دوم برسیم باید بدانیم که مغز انسان فرق بین حقیقت و آنچه را به آن می گویی نمی داند . افراد موفق
بلدند چطور ذهنشان را با شیوه های مثبت برنامه ریزی کنند .
این امر مرا به دومین مرحله تغییر می رساند که اگر خواهان متفاوت عمل کردن هستیم به اجبار باید آن را به کار
بندیم . نامش )) تغییر نگرش ((است .
نگرش ها سخت تر از اطلاعات تغییر می کنند ، زیرا شما می توانید بگویید : )) می فهمم چه می گویی اما …((
روش کار ما این است که به مردم در پرورش یک سیستم فیلتر سازی مثبت کمک کنیم . بدون یک نگرش باز
نسبت به فراگیری ، شما هیچ گاه قادر به از بین بردن خلاَ میان دانش و عمل نخواهید بود .
سومین و مشکل ترین مرحله تغییر ، تغییر رفتاری است ، یعنی درست همان معنای )) آموختن چرا این قدر مشکل
است ؟ (( چون شما باید کاری انجام دهید .
مردم فاقد یک سیستم پیگیر اند . برای رسیدن به نتایج دلخواه شما نیازمند یک برنامه پیگیری هستید که سازمان
دهی ، حمایت و مسیولیت پذیری را در خود داشته باشد .
سازمان دهی یعنی نشت های منظم و تعیین شده با یک مربی ،یک گروه حمایتی یا وسیله ای که به شما کمک کند در
جهت مقاصد و نیاتتان پیش بروید . یک سازمان دهی یاری رسان را رابطه ها پیش می برند . آنچه بدان نیاز داریم ،

مربیانی است که به ما کمک کنند از نو آموزانی که می خواهند به دانسته هایشن عمل کنند ، به استادانی خبره و
چیره دست بدل شوند .
نویسنده گفت : اگر حتی یکی از شماها چیزی از این جلسه به دست آورده باشید ، آرزوی من بر آورده شده است
و نمی توانم سخنانم را بدون معرفی شخصی که قفل این گاو صندوق را برایم شکست به اتمام برسانم .
نویسنده به فیل اشاره کرد که برخیزد و از حضارخواست او را تشویق کند .
فیل وقتی برای جمعیت دست تکان می داد ، لبخند بزرگی بر چهره اش نقش بسته بود .
فیل با شادی و افتخار اندیشید دوست من حقیقتاَ موفق شد . او نه تنها به دیگران یاد داد چگونه دانسته هایشان
را به عمل برسانند بلکه در زندگی شخصی خودش این مطلب را پیاده نمود .

نتیجه گیری
این جمله از برجسته ترین استاد موفقیت فردی در جهان ، جیم ران است : نمی توانید فرد دیگری را استخدام
کنید تا به جای شما نرمش کند . اگر می خواهید کاری را یاد بگیرید خودتان باید آن را انجام دهید . هیچ کس
دیگری نمی تواند به جای شما این کار را انجام دهد .
در این کتاب نقشه راه را نشانتان دادم اما خودتان باید دست بکار شوید و رانندگی کنید . یادگیری بدون عمل بی
فایده است .
تصمیم جدیدی بگیرید و %۱۰۰روی حرف خود بایستید و اجازه ندهید ۵سال آینده ، ادامه سال های قبلی باشد .
انتخاب جدید شما باید نقشه زندگی تان باشد . یک بار برای همیشه و تنها راه این تغییر به کارگیری دانسته هایتان
است . هیچ راه میانبری وجود ندارد . موفقیت به زمان ، تلاش ، پشتکار و صبر نیاز دارد .
سریع ترین راه برای بدست آوردن موفقیت این است که به شخص دیگری کمک کنیم تا به موفقیت برسد .
حال شما با انجام این دو کار به خود و دیگران کمک کنید :
. ۱دانسته های خود را بکار بگیرید
. ۲کمک کنید فرد دیگری دانسته هایش را بکار گیرد
آبتین زمانی

دانسته هایت را بکار بگیر