جادوی بداهه گویی

جادوی بداهه گویی   هر روز در زندگی روزمره در حال سخن گفتن با اطرافیان خود هستیم و به گفتگو با دیگران پرداخته‌ایم و این در شرایطی عادی برای ما کارساز بوده است. در زمانی ممکن است این عمل در حضور جمع اتفاق بیفتد و یا در حضور افراد غریبه، که ممکن است برای بعضی […]