کارهای خود را واگذار کنید

واگذاری کارها

تا می توانید کارهای خود را واگذار کنید زمانی گه در حرفه خود آرام‌آرام یا با سرعت به جلو پیش می‌روید و پیشرفت می‌کنید باید طرز فکر خود را هم پیشرفت داده و همگام با هم سازگار شوید و به جلو گام بردارید. زمانی که مشتریان شما افزایش می‌یابند و درخواست تقاضا برای کالای شما […]

راهبردهای خروج از بحران

چند نکته در مورد راهبردهای خروج از بحران زمانی که شروع به فروش می‌کنید یا در حال فروش هستید، ممکن است در مواقعی فروش نداشته باشید و افکار بد و ناامیدکننده به سراغ شما بیاید و باعث دلسرد شدن شما می‌شود. این افکار به‌طور مداوم در ذهن شما می‌چرخد و شمارا در همین وضعیت قرار […]

چند فرمان بازاریابی برای موفقیت شما

بازاریابی موفقیت

چند فرمان بازاریابی برای موفقیت شما       ۱ . بازاریابی نیازمند انضباط است. خودتان را مجبور کنید هر روز یک ساعت مطالعه کنید. ۲ . روی مخاطبان خود تحقیق کنید تا کیفیت تماس شما عالی باشد. ۳ . تماس خود را کوتاه کنید. هدف اصلی این است که خدمات خود را معرفی کنید […]