فروش با  جیم ران

نگرش شما در فروش با  جیم ران بخش بزرگی از نقطه نظرات و فلسفه‌ای که به باور شما مطلق به خود شما است و تحت تأثیر محیط زندگی دوران کودکی و از قبل تعیین می‌شود. پس از آن و در زمان بزرگ‌سالی وظیفه ما یافتن افراد تأثیرگذار است. یافتن افرادی که روی نحوی تفکر ما […]

چند فرمان بازاریابی برای موفقیت شما

بازاریابی موفقیت

چند فرمان بازاریابی برای موفقیت شما       ۱ . بازاریابی نیازمند انضباط است. خودتان را مجبور کنید هر روز یک ساعت مطالعه کنید. ۲ . روی مخاطبان خود تحقیق کنید تا کیفیت تماس شما عالی باشد. ۳ . تماس خود را کوتاه کنید. هدف اصلی این است که خدمات خود را معرفی کنید […]

حواس فروش

حواس فروش حواس فروش فراتر از پنج حسی است (دیدن، بو، لمس، شنیدن، سلیقه) که وجود دارد. با تهیه لیستی از آنها متوجه می شوید که برخی با یکدیگر در تضاد هستند. آیا احساس چیزی است که درست قبل از آن حس اتفاق می اُفتد؟ یا آیا چیزی است که شما ایجاد می کنید؟ این […]

۱۰ نکته برتر برای افزایش حضور اجرایی و گسترش نفوذ شما

۱۰ نکته برتر برای افزایش حضور اجرایی و گسترش نفوذ شما حضور اجرایی درهای مجموعه اجرایی را باز می کند. به همین دلیل است که ما اغلب می شنویم برای بدست آوردن شغل، برنده شدن در یک تبلیغ، بستن معامله یا الهام بخشیدن از تغییر به آن احتیاج دارید. عادات، مهارت ها، ویژگی ها و […]

ایده عالی شما

ایده عالی شما زمانهایی پیش آمده که شما ایدهای داشتهاید که میخواستید آن را به نمایش بگذارید و مورد توجه عموم قرار بگیرد. این مورد توجه قرار گرفتن شما را به فکر فرو میبرد که چگونه ایده شما در هر زمینهای، مورد توجه قرار بگیرد و با استقبال روبرو شود. شما باید بدانید که ایدههای […]