بازاریابی

بازاریابی محتوا برای تجارت الکترونیک

خلاصه شده کتاب

ایجاد پیوند و ارتباط با اشخاص

بازاریابی

چند راه برای بهتر بودن به عنوان یک فروشنده

شرکت ها

حضور بی نظیر شما

سایر

چگونه سریع تر و موثر تر کار کنیم 

بازاریابی

مزیت جذاب

فروشندگی

مشتری مجذوب و شیفته

بازاریابی

چگونه خودتان را متمایز می‌کنید؟

شرکت ها

بیشرفت های سخت یا کشنده

بازاریابی

از لاک خود بیرون بیایید

بازاریابی

انجام تعهد در کار و زندگی

بازاریابی

مهارت و ذهنیت در فروش

بازاریابی

ایمیلی بنویسید که پاسخ دریافت کنید

شرکت ها

برقراری ارتباط اصولی با کارکنان

بازاریابی

سرعت بخشیدن به فروش

بزرگترین استراتژی و هدف راهبردی من در زندگی مطلاعه و خودآموزی مداوم است.

سایر

۱۰ نکته برتر برای افزایش حضور اجرایی و گسترش نفوذ شما

۱۰ نکته برتر برای افزایش حضور اجرایی و گسترش نفوذ شما حضور اجرایی درهای مجموعه اجرایی را باز می...
ادامه مطلب
فروشندگی

تلاش برای بستن فروش

  زمانی که از صاحبان کسب‌وکار و افراد حرفه‌ای فروش می‌پرسیم، بزرگ‌ترین مشکل شما در فروش چه زمانی است؟...
ادامه مطلب
شرکت ها

پیش‌نمایش رفتارها در ذهن

پیش‌نمایش رفتارها در ذهن زمانی که شخصی را ملاقات می‌کنید و شروع به صحبت می‌کنید یا مذاکره می‌کنید در...
ادامه مطلب
فروشندگی

به یاد ماندنی باشید

به یاد ماندنی باشید   ارزش یک تجربه معنی دار و منحصر به فرد به طور قابل توجهی بیش...
ادامه مطلب
شرکت ها

تجزیه و تحلیل ویژگی‌های یک گروه برنده

تجزیه و تحلیل ویژگی‌های یک گروه برنده   برای تجزیه‌وتحلیل ویژگی‌های یک گروه برنده، ما باید در سه لایه...
ادامه مطلب
خلاصه شده کتاب

جادوی بداهه گویی

جادوی بداهه گویی   هر روز در زندگی روزمره در حال سخن گفتن با اطرافیان خود هستیم و به...
ادامه مطلب
متقاعد سازی

جذب توجه مشتری

جذب توجه مشتری   هر مشتری نیازهای انسانی مشخصی دارد که برای خرید کردن تشویق میشود و اقدام به...
ادامه مطلب
مقاله های آموزشی

ایده عالی شما

ایده عالی شما زمانهایی پیش آمده که شما ایدهای داشتهاید که میخواستید آن را به نمایش بگذارید و مورد...
ادامه مطلب
انواع شخصیت
مقاله های آموزشی

انواع شخصیتهای خریداران

انواع شخصیتهای خریداران در فروش روزانه خود شما با انواع شخصیتهای مختلف روبرو میشوید که باید با آنها آشنا...
ادامه مطلب

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

از خوب به عالی ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎرﭘﺸﺘﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن از ﺳﻄﺢ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم درک ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ: ۱...
ادامه مطلب

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ دوم

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻫﺒﺮان ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺠﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم...
ادامه مطلب

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ اول

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎب از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮدم و در ﻣﻮرد...
ادامه مطلب