آبتین

آبتین

  • همه
  • بازاریابی
  • خلاصه شده کتاب
  • دسته‌بندی نشده
  • شرکت ها
  • فروشندگی
  • متقاعد سازی
  • مدیریت
  • مقاله های آموزشی
  • هوش
اعتراف های یک تبلیغاتچی
دسته‌بندی نشده

اعتراف های یک تبلیغاتچی

اعتراف ھای یک تبلیغاتچی دیوید اگیلوی .١چگونھ می توان یک بنگاه تبلیغاتی را اداره کرد ؟ یک بنگاه تبلیغاتی...
مشاهده بیشتر
امسال تکرار نخواهد شد
دسته‌بندی نشده

امسال تکرار نخواهد شد

امسال تکرار نخواهد شد دارن هاردی گام اول چرا ، بسیار مهم تر از چگونه است ! مهم تر...
مشاهده بیشتر
آیین دوست یابی
دسته‌بندی نشده

آیین دوست یابی

آیین دوست یابی دیل کارنگی کتاب آیین دوست یابی از سلسله مباحثی در مورد رفتار و برخورد انسان ها...
مشاهده بیشتر
دسته‌بندی نشده

بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی در بازار امروز، که هر روزه به رقیبان ما افزوده می شود و هر کس با محصول...
مشاهده بیشتر
آیین سخنرانی
دسته‌بندی نشده

آیین سخنرانی

آیین سخنرانی دیل کارنگی فصل اول یک: باید با علاقه و عزم جدی شروع به کار کنید فکر کنید...
مشاهده بیشتر
مقاله های آموزشی

ﺗﺎﺑﻠو ﮐﭘﯽ ﻧﮑﻧﯾد!!!

ﺗﺎﺑﻠو ﮐﭘﯽ ﻧﮑﻧﯾد!!!   ﻣﺎ در ﻋﺼﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن...
مشاهده بیشتر
مقاله های آموزشی

جادوی کاره پاره وقت

جادوی کاره پاره وقت نویسنده : جیم ران پیشگفتار مترجمان تقریبا پس از ۱۰سال فروش بیش از یکصد هزار...
مشاهده بیشتر
جادوی فکر بزرگ
دسته‌بندی نشده

جادوی فکر بزرگ

جادوی فکر بزرگ دکتر د . شوارتز بزرگ بیندیشید تا بزرگ زندگی کنید. بزرگیِ زندگی در خوشحالی و کامیابی...
مشاهده بیشتر
خودآموز سخنرانی
دسته‌بندی نشده

خودآموز سخنرانی

خودآموز سخنرانی آماندا ویکرز و استیو باویستر ده اشتباهی که حضار بیشترین تنفر را از آنها دارند . ۱نداشتن...
مشاهده بیشتر
دانسته هایت را بکار بگیر
دسته‌بندی نشده

دانسته هایت را بکار بگیر

دانسته هایت را بکار بگیر نویسنده موفق که در باره حقایق ساده مطلب می نوشت و کتابهایش کمک می...
مشاهده بیشتر
مقاله های آموزشی

سرسختی برای پیشرفت

سرسختی برای پیشرفت مردم همیشه وقتی یک فرد موفق را در حرفه خود می بینند به این نتیجه می...
مشاهده بیشتر
روانشناسی فروش
دسته‌بندی نشده

روانشناسی فروش

روانشناسی فروش چگونه بیشتر، آسان تر و سریع تر از آنچه تصور می کردید فروش خود را افزایش بدهید...
مشاهده بیشتر