مشتری مجذوب و شیفته

هیچ جانشینی برای یک مشتری مجذوب و شیفته وجود ندارد زمان‌های بسیاری پیش آمده که یک مشتری شیفته محصول یا کالای شما شده است و قصد خرید از شما را دارد، اما در حین خرید از شما با مشکلات و برخوردهای نامناسبی روبرو می‌شود و از این که خرید خود را به پایان برساند پشیمان […]